Bildkomposition - tredjedelsregeln

Något som kännetecknar en ”bra” bild är att den känns harmonisk och tilltalande. Självklart skall bilden dessutom ha bra skärpa och vara intressant.

Det mänskliga ögat tilltalas av bilder som följer några enkla principer (= kompositionsregler). Det finns flera olika kompositionsregler, bland annat tredjedelsregeln, det gyllene snittet och komplementfärger. Dessa ”regler” är bra ”tips” att förhålla sig till och som kan hjälpa oss som fotograf. Självklart kan annan bildkomposition, t ex med subjektet mitt bilden också fungera. ”Reglerna” eller ”tipsen” kan dock ge dig som fotograf fler alternativ när du komponerar din bild. Jag beskriver här tredjedelsregeln.

Vi människor tilltalas inte i första hand av bilder där huvudsubjektet är placerat mitt i bilden. En sådan bild kan lätt kännas ”platt” och ”stel” - även om en sådan komposition självklart kan fungera i vissa fall. Dela istället in din bild i tredjedelar, både vertikalt och horisontellt. Du får då fyra linjer med fyra viktiga brytpunkter. Genom att lägga subjekt eller objekt som du vill lyfta fram i bilden på någon av linjerna eller i brytpunkterna skapar du en bild med mer ”liv” och harmoni.

I bilden ovan har jag valt att lägga horisonten på den övre tredjedelslinjen och sedan följer den lösa rälsen den vänstra vertikalen. Slutligen har jag valt att låta den trasiga skylten ligga nära den nedre vänstra brytpunkten. Bilden känns ”levande” och intressant trots att det endast finns döda ting i den.

Många kameror har en funktion som gör att man kan ställa in sökaren att visa tredjedelslinjer eller andra kompositioner. Det blir då enkelt att komponera bilderna. Undersök om din kamera har denna funktionalitet.